'Belajar pada bila-bila masa
dan di mana-mana sahaja'​

'Belajar pada bila-bila masa
dan di mana-mana sahaja'​

Two student little Asian girls reading the book on table

Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Penguasaan bahasa Melayu amatlah penting untuk memupuk perpaduan kerana bahasa Melayu merupakan alat komunikasi penduduk pelbagai kaum. Pepatah Melayu mengatakan melentur buluh biar dari rebungnya, maka pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu seharusnya ditekankan dalam kalangan murid di sekolah rendah, khususnya Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Penguasaan bahasa Melayu amatlah penting untuk memupuk perpaduan kerana bahasa Melayu merupakan alat komunikasi penduduk pelbagai kaum. Pepatah Melayu mengatakan melentur buluh biar dari rebungnya, maka pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu seharusnya ditekankan dalam kalangan murid di sekolah rendah, khususnya Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Penguasaan bahasa Melayu amatlah penting untuk memupuk perpaduan kerana bahasa Melayu merupakan alat komunikasi penduduk pelbagai kaum. Pepatah Melayu mengatakan melentur buluh biar dari rebungnya, maka pembelajaran dan penguasaan bahasa Melayu seharusnya ditekankan dalam kalangan murid di sekolah rendah, khususnya Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK) yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua.

Bagi menghasilkan generasi yang celik berbahasa Melayu, maka bmlearner.com, iaitu sebuah platform pembelajaran bahasa Melayu telah dibina hasil daripada kerjasama strategik pihak korporat. Pengasas (Founder) platform pembelajaran ini ialah Syarikat S & F Capital Berhad dan Syarikat Armour Security Systems (M) Sdn Bhd melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) mereka. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah.

Bagi menghasilkan generasi yang celik berbahasa Melayu, maka bmlearner.com, iaitu sebuah platform pembelajaran bahasa Melayu telah dibina hasil daripada kerjasama strategik pihak korporat. Pengasas (Founder) platform pembelajaran ini ialah Syarikat S & F Capital Berhad dan Syarikat Armour Security Systems (M) Sdn Bhd melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) mereka. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah.

Bagi menghasilkan generasi yang celik berbahasa Melayu, maka bmlearner.com, iaitu sebuah platform pembelajaran bahasa Melayu telah dibina hasil daripada kerjasama strategik pihak korporat. Pengasas (Founder) platform pembelajaran ini ialah Syarikat S & F Capital Berhad dan Syarikat Armour Security Systems (M) Sdn Bhd melalui program Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) mereka. Tujuan utama inisiatif ini adalah untuk memperkasa dan memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan murid sekolah.

Asian girl student online learning class study online video call zoom teacher, Happy girl learn english language online with laptop at home.New normal.Covid-19 coronavirus.Social distancing.stay home

Platform bmlearner.com membolehkan murid-murid belajar bahasa Melayu secara digital, pada bila-bila masa dan di mana-mana mereka berada. Pelbagai program dan aktiviti pembelajaran disediakan menerusi platform digital ini bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan berkesan. Aktiviti pembelajaran yang menarik dan berunsur didik hibur diterapkan. Minat murid untuk terus belajar dan meningkatkan tahap penguasaan dalam bahasa Melayu menjadi harapan kepada usaha ini.

Platform bmlearner.com membolehkan murid-murid belajar bahasa Melayu secara digital, pada bila-bila masa dan di mana-mana mereka berada. Pelbagai program dan aktiviti pembelajaran disediakan menerusi platform digital ini bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan berkesan. Aktiviti pembelajaran yang menarik dan berunsur didik hibur diterapkan. Minat murid untuk terus belajar dan meningkatkan tahap penguasaan dalam bahasa Melayu menjadi harapan kepada usaha ini.

Platform bmlearner.com membolehkan murid-murid belajar bahasa Melayu secara digital, pada bila-bila masa dan di mana-mana mereka berada. Pelbagai program dan aktiviti pembelajaran disediakan menerusi platform digital ini bagi membantu murid menguasai bahasa Melayu dengan berkesan. Aktiviti pembelajaran yang menarik dan berunsur didik hibur diterapkan. Minat murid untuk terus belajar dan meningkatkan tahap penguasaan dalam bahasa Melayu menjadi harapan kepada usaha ini.