PENGENALAN PROGRAM PeKKa#BM

Program Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu (PeKKa#BM) merupakan hasil kerjasama strategik dan sokongan daripada pihak koparat, iaitu S & F Capital Berhad dan Armour Security Systems Sdn Bhd. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan murid-murid SJK agar bersedia dan yakin dalam menghadapi pembelajaran di peringkat sekolah menengah kebangsaan, memandangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama.

PENGENALAN PROGRAM PeKKa#BM

Program Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu (PeKKa#BM) merupakan hasil kerjasama strategik dan sokongan daripada pihak koparat, iaitu S & F Capital Berhad dan Armour Security Systems Sdn Bhd. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan murid-murid SJK agar bersedia dan yakin dalam menghadapi pembelajaran di peringkat sekolah menengah kebangsaan, memandangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama.

PENGENALAN PROGRAM PeKKa#BM

Program Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu (PeKKa#BM) merupakan hasil kerjasama strategik dan sokongan daripada pihak koparat, iaitu S & F Capital Berhad dan Armour Security Systems Sdn Bhd. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan murid-murid SJK agar bersedia dan yakin dalam menghadapi pembelajaran di peringkat sekolah menengah kebangsaan, memandangkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar utama.

Program PeKKa#BM menekankan pembelajaran dan penguasaan kosa kata Bahasa Melayu secara dalam talian (online) melalui platform bmlearner.com.  Modul pembelajaran yang disediakan membolehkan murid  mempelajari dan menguasai kosa kata dengan berkesan melalui pelbagai aplikasi digital yang boleh diakses pada  bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.  Usaha ini turut dapat membantu guru dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu.  Diharapkan program ini berupaya menjadi platform ke arah merealisasikan hasrat memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan.

Program PeKKa#BM menekankan pembelajaran dan penguasaan kosa kata Bahasa Melayu secara dalam talian (online) melalui platform bmlearner.com.  Modul pembelajaran yang disediakan membolehkan murid  mempelajari dan menguasai kosa kata dengan berkesan melalui pelbagai aplikasi digital yang boleh diakses pada  bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.  Usaha ini turut dapat membantu guru dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu.  Diharapkan program ini berupaya menjadi platform ke arah merealisasikan hasrat memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan.

Program PeKKa#BM menekankan pembelajaran dan penguasaan kosa kata Bahasa Melayu secara dalam talian (online) melalui platform bmlearner.com.  Modul pembelajaran yang disediakan membolehkan murid  mempelajari dan menguasai kosa kata dengan berkesan melalui pelbagai aplikasi digital yang boleh diakses pada  bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.  Usaha ini turut dapat membantu guru dalam meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran (PdP) Bahasa Melayu.  Diharapkan program ini berupaya menjadi platform ke arah merealisasikan hasrat memartabatkan bahasa Melayu dalam konteks pendidikan.

MATLAMAT PROGRAM PeKKa#BM

1.1        Meningkatkan keberkesanan PdP Bahasa Melayu;

1.2       Meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Melayu dalam kalangan murid;

1.3      Meningkatkan minat belajar terhadap Bahasa Melayu;

1.4      Meningkatkan kesediaan dan keyakinan menghadapi pembelajaran di peringkat
            sekolah menengah.

MATLAMAT PROGRAM PeKKa#BM

1.1        Meningkatkan keberkesanan PdP Bahasa Melayu;

1.2       Meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa Melayu dalam kalangan              murid;

3.3      Meningkatkan minat belajar terhadap Bahasa Melayu;

3.4      Meningkatkan kesediaan dan keyakinan menghadapi pembelajaran di              peringkat sekolah menengah.

MATLAMAT PROGRAM PeKKa#BM

1.1        Meningkatkan keberkesanan PdP Bahasa Melayu;

1.2       Meningkatkan penguasaan kosa kata Bahasa                        Melayu dalam kalangan murid;

3.3      Meningkatkan minat belajar terhadap Bahasa                      Melayu;

3.4      Meningkatkan kesediaan dan keyakinan                                  menghadapi pembelajaran di peringkat sekolah                    menengah.

MODUL PEMBELAJARAN PROGRAM PeKKa#BM

Modul pembelajaran dalam program ini terbahagi kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3.  Setiap aras mempunyai empat sub-aras yang merangkumi empat modul pembelajaran dalam setiap sub-aras, manakala setiap modul pembelajaran mengandungi 10 kosa kata.  Murid-murid belajar dan menguasai kosa kata dalam setiap modul secara berperingkat (kosa kata – frasa – ayat).  Setiap kosa kata disertakan bahan grafik yang jelas menunjukkan maksudnya serta sebutan melalui paparan audio. Seterusnya, murid melakukan latihan dan kuiz penilaian untuk menguji tahap penguasaan kosa kasa yang dipelajari. Kandungan kosa kata dalam setiap modul turut disediakan dalam bentuk Flipbook dan video sebagai bahan bacaan digital.

MODUL PEMBELAJARAN PROGRAM PeKKa#BM

Modul pembelajaran dalam program ini terbahagi kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3.  Setiap aras mempunyai empat sub-aras yang merangkumi empat modul pembelajaran dalam setiap sub-aras, manakala setiap modul pembelajaran mengandungi 10 kosa kata.  Murid-murid belajar dan menguasai kosa kata dalam setiap modul secara berperingkat (kosa kata – frasa – ayat).  Setiap kosa kata disertakan bahan grafik yang jelas menunjukkan maksudnya serta sebutan melalui paparan audio. Seterusnya, murid melakukan latihan dan kuiz penilaian untuk menguji tahap penguasaan kosa kasa yang dipelajari. Kandungan kosa kata dalam setiap modul turut disediakan dalam bentuk Flipbook dan video sebagai bahan bacaan digital.

MODUL PEMBELAJARAN PROGRAM PeKKa#BM

Modul pembelajaran dalam program ini terbahagi kepada tiga aras, iaitu Aras 1, Aras 2 dan Aras 3.  Setiap aras mempunyai empat sub-aras yang merangkumi empat modul pembelajaran dalam setiap sub-aras, manakala setiap modul pembelajaran mengandungi 10 kosa kata.  Murid-murid belajar dan menguasai kosa kata dalam setiap modul secara berperingkat (kosa kata – frasa – ayat).  Setiap kosa kata disertakan bahan grafik yang jelas menunjukkan maksudnya serta sebutan melalui paparan audio. Seterusnya, murid melakukan latihan dan kuiz penilaian untuk menguji tahap penguasaan kosa kasa yang dipelajari. Kandungan kosa kata dalam setiap modul turut disediakan dalam bentuk Flipbook dan video sebagai bahan bacaan digital.