Buku Cerita Digital

Sang Kancil dengan Monyet

Latihan
1541

Sang Kancil dengan Monyet

1 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

1) Sang Kancil merayau-rayau di hutan kerana dia sangat _______.

2 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

2) Siapakah yang sedang makan buah jambu di atas pokok?

3 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

3) Penjodoh bilangan untuk buah jambu ialah…

4 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

4) Apakah permintaan Sang Kancil kepada Sang Monyet?

5 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

5) Sang Monyet __________________ permintaan Sang Kancil.

6 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

6) Mengapakah Sang Kancil melempar ranting kayu kepada Sang Monyet?

7 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

7) Perkataan melempar yang terdapat dalam cerita bermaksud _________.

8 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

8) Bagaimanakah Sang Monyet membalas perbuatan Sang Kancil?

9 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

9) Akhirnya, Sang Monyet sedar bahawa Sang Kancil sangat __________.

10 / 10

Category: Sang Kancil dengan Monyet

10) Pengajaran yang dapat kita peroleh daripada cerita ialah _________.

Your score is

Buku Cerita Digital
Sang Kancil dengan Monyet