Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3 - Kuiz Penilaian Aras 3.3

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3
Kuiz Penilaian Aras 3.2

PeKKa#BM
136

Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

1 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

6) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

7) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

8) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

11) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

12 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

12) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

13 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

13) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

14 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

14) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

15 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Datuk saya ____________ aroma teh Cina sebelum meminumnya.

16 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Zi Yang _________ wushu dengan bersungguh-sungguhnya.

17 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Faris melayari Internet sambil ___________ maklumat dalam buku latihannya.

18 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Aini menggunakan _______________ untuk memasak kari ayam.

19 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

19) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Sambutan hari lahir adik saya sangat __________.

20 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

20) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh __________ pokok sesuka hati.

21 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

21) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana ___________ botol-botol terpakai untuk dikitar semula.

22 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

22) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Julian __________ kepalanya melihat bintang di langit.

23 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

23) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Siti bersiar-siar di pantai sambil menikmati _________ yang indah.

24 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

24) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Amalan _____________ kereta dapat mengatasi masalah kesesakan jalan raya.

25 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

25) Lengkapkan ayat.

Keluarga Subra menyambut _________________________.

26 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

26) Lengkapkan ayat.

Kedai itu menjual kraf tangan _______________________.

27 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

27) Lengkapkan ayat.

Puan Lim menyediakan lauk-pauk ____________________.

28 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

28) Lengkapkan ayat.

Pencemaran udara perlu dielakkan __________________.

29 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

29) Lengkapkan ayat.

Sukarelawan alam sekitar melakukan aktiviti __________________.

30 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

30) Lengkapkan ayat.

Halina dan kakaknya mengumpul botol-botol terpakai _______________.

31 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

31) Lengkapkan ayat.

Keluarga Encik Subra menikmati _______________________.

32 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

32) Lengkapkan ayat.

Hassan melayari Internet ______________________________.

33 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

33) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

34 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

34) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

35 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

35) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

36 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

36) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

37 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

37) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

38 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

38) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

39 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

39) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

40 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

40) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

41 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

41) Lengkapkan ayat.

Kedai itu ___________ kraf tangan yang diperbuat daripada rotan.

Question Image

42 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

42) Lengkapkan ayat.

Zi Yang bersalam dengan kawannya sambil ___________.

Question Image

43 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

43) Lengkapkan ayat.

Faris melayari Internet sambil ___________ maklumat dalam buku latihannya.

Question Image

44 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

44) Lengkapkan ayat.

Puan Dewi menyediakan _______________ yang enak untuk keluarganya.

Question Image

45 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

45) Lengkapkan ayat.

Linda ____________ udara yang segar di taman.

Question Image

46 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

46) Lengkapkan ayat.

Zi Yang dan adiknya _________ botol-botol terpakai untuk dikitar semula.

Question Image

47 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

47) Lengkapkan ayat.

Amalan _________ kenderaan dapat mengurangkan pencemaran udara.

Question Image

48 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

48) Lengkapkan ayat.

Ibu Siti _____________ baja pada pokok yang ditanamnya.

Question Image

49 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

49) Lengkapkan ayat.

Pembuangan ________________ di tepi sungai akan mencemari air sungai.

Question Image

50 / 50

Category: Aras 3.3 - Kuiz Penilaian

50) Lengkapkan ayat.

Sambutan hari lahir Hana sangat ______________.

Question Image

Your score is

Kuiz Penilaian Aras 3.3