Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3 - Kuiz Penilaian Aras 3.2

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3
Kuiz Penilaian Aras 3.2

PeKKa#BM
199

Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

1 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

6) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

7) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

8) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

11) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

12 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

12) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

13 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

13) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

14 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

14) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

15 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pemadam api digunakan untuk ______________ kebakaran.

16 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Julia menggunakan ____________ dengan cermatnya.

17 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Guan Hong dan keluarganya sedang __________ makanan yang enak.

18 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kumar sentiasa memberikan _______________ dalam perbincangan.

19 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

19) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim ______________ ubat di dalam peti ubat.

20 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

20) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Hana ______________ membersihkan rumah.

21 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

21) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Helmi sentiasa __________ adiknya menyiapkan tugasan sekolah.

22 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

22) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Encik Muthu menggunakan telefon bimbit untuk ___________ kawannya.

23 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

23) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kai Lin menggunakan payung semasa ________________.

24 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

24) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Murid-murid bekerjasama _______________ pada dinding sekolah.

25 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

25) Lengkapkan ayat.

Kita perlu berhati-hati semasa ________________________.

26 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

26) Lengkapkan ayat.

Juruteknik itu sedang membaiki ______________________.

27 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

27) Lengkapkan ayat.

Hana menggunakan telefon bimbit ___________________.

28 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

28) Lengkapkan ayat.

Warden trafik sekolah _________________________________.

29 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

29) Lengkapkan ayat.

Murid-murid makan di kantin _______________.

30 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

30) Lengkapkan ayat.

Keluarga Dewi bergotong-royong ________________________.

31 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

31) Lengkapkan ayat.

Puan Ong sedang berkenalan ___________________________.

32 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

32) Lengkapkan ayat.

Zhi Yang dan rakannya sedang meluki mural _____________.

33 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

33) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

34 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

34) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

35 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

35) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

36 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

36) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

37 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

37) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

38 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

38) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

39 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

39) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

40 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

40) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

41 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

41) Lengkapkan ayat.

Pegawai keselamatan ___________ di pondok keselamatan.

Question Image

42 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

42) Lengkapkan ayat.

Juruteknik itu sedang _____________ kerosakan televisyen.

Question Image

43 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

43) Lengkapkan ayat.

Cingu Wong __________ perbuatan Zhi Yang yang kurang sopan.

Question Image

44 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

44) Lengkapkan ayat.

Ibu Siti ___________ ubat di dalam peti ubat.

Question Image

45 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

45) Lengkapkan ayat.

Su Yi sedang ______________ dengan jiran baharunya.

Question Image

46 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

46) Lengkapkan ayat.

Su Yi dan keluarganya sedang ________ makanan yang enak.

Question Image

47 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

47) Lengkapkan ayat.

Doktor Faris ______________ kesihatan badan Hana.

Question Image

48 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

48) Lengkapkan ayat.

Guan Hong ___________ sapa dengan kawannya di sekolah.

Question Image

49 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

49) Lengkapkan ayat.

Guan Hong ___________ sapa dengan kawannya di sekolah.

Question Image

50 / 50

Category: Aras 3.2 - Kuiz Penilaian

50) Lengkapkan ayat.

Kumar __________ Internet untuk mendapatkan maklumat.

Question Image

Your score is

Kuiz Penilaian Aras 3.2