Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3 - Kuiz Penilaian Aras 3.1

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3
Kuiz Penilaian Aras 3.1

PeKKa#BM
524

Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

1 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

6) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

7) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

8) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

11) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

12 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

12) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

13 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

13) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

14 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

14) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

15 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Aini ______________ Halina buku cerita.

16 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pak Ali ____________ beberapa ekor ayam di ladangnya.

17 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Rahman seronok _______________ di hutan.

18 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Linda duduk di atas _____________ sambil membaca buku.

19 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

19) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Viji sedang meraikan hari lahir _______________nya.

20 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

20) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Chan __________ makanan untuk keluarganya.

21 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

21) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh __________ di merata-rata tempat.

22 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

22) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Zhi Yang sedang ___________ hidangan yang lazat.

23 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

23) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Faizah __________ kucing kesayangannya seminggu sekali.

24 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

24) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Adik saya ____________ rambutnya selepas mandi.

25 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

25) Lengkapkan ayat.

Kai Lin belajar bermain piano ______________________.

26 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

26) Lengkapkan ayat.

Encik Muthu membela beberapa ______________________.

27 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

27) Lengkapkan ayat.

Kucing Hana sedang menjalani pemeriksaan _______________.

28 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

28) Lengkapkan ayat.

Kai Lin dan adiknya membawa _________________.

29 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

29) Lengkapkan ayat.

Keluarga Ravi sihat dan cergas __________________.

30 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

30) Lengkapkan ayat.

Aktiviti mendaki gunung _________________________.

31 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

31) Lengkapkan ayat.

Minuman tertumpah itu _________________________.

32 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

32) Lengkapkan ayat.

Kita perlu makan ________________________________.

33 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

33) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

34 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

34) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

35 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

35) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

36 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

36) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

37 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

37) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

38 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

38) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

39 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

39) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

40 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

40) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

41 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

41) Lengkapkan ayat.

Hana dan ibunya suka ____________ pada masa lapang.

Question Image

42 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

42) Lengkapkan ayat.

Kai Lin sedang ___________ bermain piano.

Question Image

43 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

43) Lengkapkan ayat.

Helmi sedang ____________ di atas pentas.

Question Image

44 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

44) Lengkapkan ayat.

Ayah Subra _____________ dinding rumah dengan telitinya.

Question Image

45 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

45) Lengkapkan ayat.

Puan Lim _________ tangan Alex semasa melintas jalan.

Question Image

46 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

46) Lengkapkan ayat.

Puan Siti _______________ makanan untuk keluarganya.

Question Image

47 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

47) Lengkapkan ayat.

Rahman ______________ rambutnya selepas mandi.

Question Image

48 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

48) Lengkapkan ayat.

Kakak saya ___________ kuku dengan cermatnya.

Question Image

49 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

49) Lengkapkan ayat.

Pengunjung menjalankan aktiviti riadah di taman ________.

Question Image

50 / 50

Category: Aras 3.1 - Kuiz Penilaian

50) Lengkapkan ayat.

Hafiz sedang ___________ hidangan yang lazat.

Question Image

Your score is

Kuiz Penilaian Aras 3.1