Buku Cerita Digital

Gagak yang Bijak

Latihan
2792

Gagak yang Bijak

1 / 10

Category: Gagak yang Bijak

1) Gagak berasa sangat _____________ pada musim kemarau.

2 / 10

Category: Gagak yang Bijak

2) Gagak terbang ke sana ke sini untuk mencari ________.

3 / 10

Category: Gagak yang Bijak

3) Gagak ternampak sebuah ___________ yang berisi sedikit air.

4 / 10

Category: Gagak yang Bijak

4) Mengapakah Gagak tidak dapat minum air di dalam botol itu?

5 / 10

Category: Gagak yang Bijak

5) Bagaimanakah Gagak menaikkan paras air dalam botol?

6 / 10

Category: Gagak yang Bijak

6) Yang berikut ialah sikap Gagak kecuali ___________.

7 / 10

Category: Gagak yang Bijak

7) Perkataan berikhtiar yang terdapat dalam cerita bermaksud __________.

8 / 10

Category: Gagak yang Bijak

8) Perkataan menghampiri yang terdapat dalam cerita bermaksud ________.

9 / 10

Category: Gagak yang Bijak

9) Perkataan berlawan bagi bijak ialah _____________.

10 / 10

Category: Gagak yang Bijak

10) Pengajaran yang dapat diperoleh daripada cerita ialah __________.

Your score is

Buku Cerita Digital
Gagak yang Bijak