Modul Pembelajaran CelikBM​

CelikBM Aras 1.3 - Latihan Modul 12

CelikBM
0

celikBM - Latihan Modul 12

1 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

1) Lengkapkan ayat.

Encik Farid mengadakan majlis _________ bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri.

2 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

2) Lengkapkan ayat.

Siti ________ kawan yang datang ke rumahnya dengan mesra sekali.

3 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

3) Lengkapkan ayat.

Keluarga Ravi akan __________ perayaan Deepavali pada minggu hadapan.

4 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

4) Lengkapkan ayat.

Pelbagai ___________ dihidangkan oleh Puan Hana untuk para tetamu.

5 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

5) Lengkapkan ayat.

Encik Samad ___________ dengan tetamunya sambil bertanya khabar.

6 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

6) Lengkapkan ayat.

Keluarga Puan Linda _____________ selera dengan makanan yang disediakan oleh Puan Ainon.

7 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

7) Lengkapkan ayat.

Julia berjalan sambil ________ pinggan yang berisi makanan dengan teliti.

8 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

8) Lengkapkan ayat.

Suasana majlis rumah terbuka Encik Faris sungguh _________.

9 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

9) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

 

Encik Siva mengadakan majlis rumah terbuka bersempena dengan perayaan Deepavali. Majlis itu sungguh meriah kerana banyak tetamu yang hadir. Antara rakan dan jiran Encik Siva yang hadir termasuklah Encik Samad, Encik Chong dan Encik Kumar.

 

Bersempena dengan perayaan Deepavali, Encik Siva mengadakan....

10 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

10) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Bagaimanakah suasana majlis rumah terbuka itu?

11 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

11) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Mengapakah majlis itu sungguh meriah?

12 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

12) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Encik Siva dan isterinya melayan tetamu mereka dengan mesra sekali. Begitu juga dengan ketiga-tiga orang anak mereka. Para tetamu dengan makanan tradisional kaum India yang enak.

 

Bagaimanakah Encik Siva melayan para tetamunya?

13 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

13) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Berapa orangkah anak Encik Siva?

14 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

14) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Apakah makanan yang dijamu kepada para tetamu?

15 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

15) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Maksud enak dalam perenggan ialah…

16 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

16) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Di majlis itu, Encik Siva berbual-bual mesra dengan para tetamu. Beliau berbuat demikian kerana mahu mengeratkan hubungan. Tetamu beliau terdiri daripada pelbagai bangsa seperti Melayu, Cina dan India.

 

Mengapakah Encik Siva berbual-bual mesra dengan para tetamu?

17 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

17) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Tetamu yang hadir ke majlis itu terdiri daripada pelbagai...

18 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

18) Dengar audio dengan teliti, kemudian jawab soalan.

Majlis rumah terbuka berjalan dengan ___________nya.

19 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

19) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Bagaimanakah perasaan para tetamu yang hadir ke majlis itu?

20 / 20

Category: CelikBM- Latihan Modul 12

20) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Pada pendapat kamu, apakah kebaikan menghadiri majlis rumah terbuka?

Your score is

CelikBM Aras 1.3
Modul 12