Modul Pembelajaran
CelikBM

CelikBM Aras 1.1 - Latihan Modul 1

CelikBM

Modul Pembelajaran
CelikBM​

CelikBM Aras 1.1
Modul 1

CelikBM
1099

celikBM - Latihan Modul 1

1 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

1) Lengkapkan ayat.

Murid-murid beratur semasa membeli makanan di ___________ makanan.

2 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

2) Lengkapkan ayat.

Pekerja kantin sedang ___________ meja dengan kain pengelap.

3 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

3) Lengkapkan ayat.

Farid _____________ minuman dengan perlahan-lahan.

4 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

4) Lengkapkan ayat.

Jun Wei dan rakannya membeli makanan daripada ___________ kantin.

5 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

5) Lengkapkan ayat.

Guru disiplin dan pengawas yang bertugas ____________

murid-murid di kantin.

6 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

6) Lengkapkan ayat.

Murid-murid tidak ______________ semasa membeli makanan.

7 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

7) Lengkapkan ayat.

Makanan yang dibawa oleh Subra ________ kerana dilanggar oleh kawannya.

8 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

8) Lengkapkan ayat.

Kita perlulah __________ peraturan di kantin dan sentiasa

berhati-hati.

9 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

9) Lengkapkan ayat.

Murid-murid membuang sampah ke dalam ___________ yang disediakan.

10 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

10) Lengkapkan ayat.

Kita hendaklah sentiasa _____________ semasa berada di kantin untuk mengelakkan berlakunya kemalangan.

11 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

11) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Pada waktu rehat, Jun Wei dan kawannya pergi ke kantin. Mereka beratur semasa membeli makanan di kaunter makanan. Mereka membeli makanan daripada pekerja kantin.

 

Bilakah Jun Wei pergi ke kantin?

12 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

12) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Jun Wei pergi ke kantin dengan siapa?

13 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

13) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Mereka membeli makanan daripada __________ .

14 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

14) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Guru disiplin dan pengawas yang bertugas sedang mengawasi murid-murid di kantin. Murid-murid tidak berlari atau berebut-rebut semasa membeli makanan. Mereka mematuhi peraturan di kantin dan sentiasa berhati-hati.


Siapakah yang mengawasi murid-murid di kantin?

15 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

15) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Murid-murid tidak boleh _____________ semasa membeli makanan.

16 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

16) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Murid-murid perlu mematuhi peraturan di kantin supaya ________.

17 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

17) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Ketika sedang makan, Jun Wei ternampak Amir mengangkat sebuah kotak. Tiba-tiba, dia terlanggar Mei Hua. Makanan yang dibawa oleh Mei Hua tertumpah. Amir segera memohon maaf.

 

Mengapakan makanan yang dibawa oleh Mei Hua tertumpah?

18 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

18) Baca perenggan, kemudian jawab soalan.

Kejadian tersebut dapat dielakkan jika murid _____________.

19 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

19) Dengar audio dengan teliti, kemudian jawab soalan.

 

Jun Wei dan kawannya duduk sambil _______________ dengan tertibnya.

20 / 20

Category: celikBM- Latihan Modul 1

20) Dengar audio dengan teliti, kemudian jawab soalan.

 

Mengapakah Farid membuang kotak minuman ke dalam tong sampah?

Your score is

CelikBM Aras 1.1
Modul 1