Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.4- Latihan Modul 16

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.4
Latihan Modul 16

PeKKa#BM
501

Aras 3.4 - Latihan Modul 16

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

6) Lengkapkan ayat.

Puan Siti menyuapkan bubur ___________________________.

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

7) Lengkapkan ayat.

Keluarga Zhi Yang selalu menziarahi _______________________.

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

8) Lengkapkan ayat.

Su Ying memulangkan buku di _______________________.

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

9) Lengkapkan ayat.

Encik Ravi membawa buah tangan ________________________.

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

10) Lengkapkan ayat.

Kita perlu menjaga kemudahan awam dan _____________.

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim sedang ________________ kepada anak bongsunya.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita perlu menjaga ____________ dan menggunakannya dengan baik.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ming Jun murid yang _________________ dalam pelajarannya.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Encik Rahman suka ________ di taman pada waktu petang.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Subra membantu _______________ melintas jalan.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Hana membawa ______________ semasa menziarahi jiran yang sakit.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Doktor Farid sedang memeriksan kesihatan badan _________________.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana _______________ di perpustakaan pada waktu rehat.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

25) Lengkapkan ayat.

Keluarga Halina selalu ________ datuk dan nenek di kampung.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

26) Lengkapkan ayat.

Kai Lin murid yang rajin dan ___________ dalam pelajarannya.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

27) Lengkapkan ayat.

Su Yi _____________ buku di perpustaan pada waktu rehat.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

28) Lengkapkan ayat.

Jururawat itu sedang memeriksa kesihatan badan ________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

29) Lengkapkan ayat.

Rahman membawa ______________ semasa menziarahi kawannya di hospital.

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 16

30) Lengkapkan ayat.

Keluarga Wei Jun sedang ____________ di taman.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.4
Modul 16