Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3- Latihan Modul 9

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3
Latihan Modul 9

PeKKa#BM
371

Aras 3.3 - Latihan Modul 9

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

6) Lengkapkan ayat.

Puan Lim mencium aroma kopi _________________________.

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

7) Lengkapkan ayat.

Pelakon opera Cina memakai kostum _____________________.

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

8) Lengkapkan ayat.

Encik Farid bersalam dengan kawannya sambil ____________________.

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

9) Lengkapkan ayat.

Teh Cina ialah minuman ______________________________.

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

10) Lengkapkan ayat.

Kedai ini menjual kraf tangan __________________________.

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Siti ____________ kedatangan tetamu dengan mesranya.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pelakon opera Cina memakai ____________ yang unik dan menarik.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

________________ merupakan seni pertahanan diri kaum Cina.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kedai Linda menjual pelbagai __________ tangan yang cantik.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Encik Faris bersalam dengan kawannya sambil ___________ khabar.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Wei Jun ______________ seni pertahanan diri dengan bersungguh-sungguh.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Murid-murid sedang membuat ______________ di atas pentas.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ibu saya __________________ aroma kopi sebelum meminumnya.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

25) Lengkapkan ayat.

Keluarga Ming Han ________________ kedatangan tetamu dengan mesranya.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

26) Lengkapkan ayat.

Kai Lin dan abangnya _________ seni pertahanan diri dengan bersungguh-sungghnya.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

27) Lengkapkan ayat.

Pelakon opera Cina memakai ___________ yang unik dan menarik.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

28) Lengkapkan ayat.

Faris bersalam dengan kawannya sambil _____________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

29) Lengkapkan ayat.

Murid-murid sedang membuat _____________ di atas pentas.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 9

30) Lengkapkan ayat.

Kedai itu _______ kraf tangan yang diperbuat daripada rotan.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.3
Modul 9