Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3- Latihan Modul 11

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3
Latihan Modul 11

PeKKa#BM
281

Aras 3.3 - Latihan Modul 11

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

6) Lengkapkan ayat.

Menjimatkan penggunaan air ________________________.

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

7) Lengkapkan ayat.

Keluarga Salina menikmati pemandangan ______________________.

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

8) Lengkapkan ayat.

Penggunaan tenaga solar dapat mengurangkan _____________________.

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

9) Lengkapkan ayat.

Hana mengumpul botol-botol terpakai _________________.

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

10) Lengkapkan ayat.

Pencemaran udara perlu dielakkan ____________________.

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Zhi Ying sedang menikmati ________________ alam semula jadi.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Penggunaan tenaga solar dapat __________ pencemaran alam sekitar.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kakak saya ____________ botol-botol terpakai untuk dikitar semula.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

_______________ udara perlu dielakkan supaya alam sekitar tidak tercemar.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Linda ___________ udara yang segar di taman.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh ________ pokok sesuka hati.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Zhi Ying ______________ botol-botol terpakai untuk dikitar semula.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana dan ibunya sedang membuat baja ___________.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

25) Lengkapkan ayat.

Linda ______________ udara yang segar di taman.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

26) Lengkapkan ayat.

Kita harus _______________ penggunaan air.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

27) Lengkapkan ayat.

Keluarga Ai Ling sedang menikmati ______________ alam semula jadi yang indah.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

28) Lengkapkan ayat.

Zi Yang dan adiknya _________ botol-botol terpakai untuk dikitar semula.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

29) Lengkapkan ayat.

Kita tidak boleh ____________ pokok sesuka hati.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 11

30) Lengkapkan ayat.

Penggunaan tenaga solar dapat _____________ pencemaran alam serkitar.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.3
Modul 11