Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3- Latihan Modul 10

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.3
Latihan Modul 10

PeKKa#BM
314

Aras 3.3 - Latihan Modul 10

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

6) Lengkapkan ayat.

Puan Aini menghidangkan char kuetiau _____________________.

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

7) Lengkapkan ayat.

Kumar dan kawannya bermain dam aji ____________________.

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

8) Lengkapkan ayat.

Puan Halina menggunakan rempah-ratus _________________.

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

9) Lengkapkan ayat.

_____________________________ sangat meriah.

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

10) Lengkapkan ayat.

Petani menuai padi di sawah ____________________.

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Linda menyediakan _____________ yang enak untuk tetamunya.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Vijaya menghidangkan __________ dan kari untuk kawannya.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Helmi sedang _____________ maklumat dalam buku latihannya.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Sambutan hari lahir kakak saya sangat ____________.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Char kuetiau gemar dimakan oleh pelbagai _______________.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Gasing datuk saya ____________ ligat di lantai.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Linda pandai ______________ seruling.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Petani sedang ____________ padi di sawah.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

25) Lengkapkan ayat.

Gasing Farid ___________ ligat di lantai.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

26) Lengkapkan ayat.

Swee Ling pandai ___________ seruling.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

27) Lengkapkan ayat.

Puan Dewi menyediakan _____________ yang enak untuk keluarganya.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

28) Lengkapkan ayat.

Guan Hong melayari Internet sambil mendapat ____________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

29) Lengkapkan ayat.

Pak Samad sedang _____________ padi di sawah.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 10

30) Lengkapkan ayat.

Puan Dewi menyediakan __________ yang enak untuk keluarganya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.3
Modul 10