Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2 - Latihan Modul 7

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2
Latihan Modul 7

PeKKa#BM
405

Aras 3.2 - Latihan Modul 7

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Jun Kit _____________ membersihkan taman.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Murid-murid ___________ muzik semasa menari.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kumar murid yang _________ seperti Sang Kancil.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Aminah sedang ___________ dengan jiran baharunya.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

15) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Murid-murid beratur semasa membeli makanan di ___________.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Farid dan keluarganya sedang ___________ makanan di restoran.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Doktor Kumar sedang _________ kesihatan badan Ravi.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Ai Ling _________ ke rumah baharu di Taman Indah.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

25) Lengkapkan ayat.

Kai Lin dan kawannya __________ muzik semasa menari.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

26) Lengkapkan ayat.

Murid-murid makan di kantin pada ________________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

27) Lengkapkan ayat.

Ravi dan kawannya _________ membersihkan taman.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

28) Lengkapkan ayat.

Encik Kumar dan keluarganya _____________ ke rumah baharu.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

29) Lengkapkan ayat.

Doktor Ong sedang ____________ kesihatan badan Swee Ling.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 7

30) Lengkapkan ayat.

Puan Lee sedang ___________ dengan jiran baharunya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.2
Modul 7