Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2 - Latihan Modul 6

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2
Latihan Modul 6

PeKKa#BM
456

Aras 3.2 - Latihan Modul 6

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ayah saya _____________ kawannya dengan telefon bimbit.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Halina duduk di ___________ Ai Ling.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh ____________ di dalam kelas.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Siti ___________ ubat di dalam peti ubat.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pengguna jalan raya mesti _________ papan tanda jalan raya.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pasu bunga yang cantik itu terletak di _________ ruang tamu.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Viji sedang _________ perbuatan anaknya yang kurang sopan.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

18) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

______________ sekolah membantu murid melinat jalan raya.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

25) Lengkapkan ayat.

Pasu bunga itu terletak di ___________ ruang tamu.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

26) Lengkapkan ayat.

Puan Aini __________ ubat di dalam peti ubat.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

27) Lengkapkan ayat.

Julain suka duduk di _____________ Halina.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

28) Lengkapkan ayat.

Cikgu Linda __________ perbuatan Alex yang kurang sopan.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

29) Lengkapkan ayat.

Pengguna jalan raya mesti ________ papan tanda jalan raya.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 6

30) Lengkapkan ayat.

Kita tidak boleh ________________ di ruang tamu.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.2
Modul 6