Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2 - Latihan Modul 5

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.2
Latihan Modul 5

PeKKa#BM
552

Aras 3.2 - Latihan Modul 5

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Cuaca pada hari sangat ___________.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim menggosok baju dengan menggunakan ___________.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Juruteknik itu sedang ____________ kerosakan televisyen.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita perlu berhati-hati semasa menggunakan ______________.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Pemadam api digunakan untuk ____________ kebakaran.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

_________________ini sangat bersih dan cantik.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh bermain dengan ______________.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Aiman berasa ___________ kerana bermain di luar rumah ketika cuaca panas.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

25) Lengkapkan ayat.

Faris pitam kerana bermain di luar rumah ketika __________ panas.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

26) Lengkapkan ayat.

Encik Tan menggunakan pemadam api untuk memadamkan ______________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

27) Lengkapkan ayat.

Kita perlu berhati-hati semasa menggunakan peralatan _________________.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

28) Lengkapkan ayat.

Puan Halina menggosok baju dengan menggunakan ____________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

29) Lengkapkan ayat.

Ayah Rahman seorang ________________.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 5

30) Lengkapkan ayat.

Kawasan ______________ ini sangat bersih dan cantik.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.2
Modul 5