Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1 - Latihan Modul 4

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1
Latihan Modul 4

PeKKa#BM
670

Aras 3.1 - Latihan Modul 4

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Hana _______ di taman pada waktu petang.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

12) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Badan Helmi ______________ kerana rajin bersenam.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

13) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Keluarga Ravi melakukan aktiviti __________ di taman.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

14) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Keluarga Faris sedang menikmati ___________________.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

15) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Aktiviti _____________ dapat menyihatkan badan.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Abang saya suka akan aktiviti ____________ tembok.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Sumber ________ seperti ikan dan telur baik untuk kesihatan.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Udara di taman itu sangat ____________.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

25) Lengkapkan ayat.

Udara di taman rekreasi sangat ____________.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

26) Lengkapkan ayat.

Aktiviti __________ bukit dapat menyihatkan badan.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

27) Lengkapkan ayat.

Keluarga Kai Lin ________ di taman pada waktu petang.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

28) Lengkapkan ayat.

Ibu Salina ___________ kuku dengan cermatnya.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

29) Lengkapkan ayat.

Abang saya sedang ____________ hidangan yang lazat.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 4

30) Lengkapkan ayat.

Keluarga Kumar menjalankan aktiviti _______ di taman rekreasi.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.1
Modul 4