Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1 - Latihan Modul 3

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1
Latihan Modul 3

PeKKa#BM
681

Aras 3.1 - Latihan Modul 3

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Saya makan makanan _____________ setiap hari.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ibu saya sedang __________ ikan untuk makan malam.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Guan Hong ___________ rambutnya selepas mandi.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Saya suka makan __________________ buah-buahan.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ibu saya _____________ ayam untuk hidangan makan malam.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Murid-murid bermain badminton di _________ badminton.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana __________ kucing kesayangannya seminggu sekali.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kita tidak boleh ___________ di merata-rata tempat.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

25) Lengkapkan ayat.

Puan Tan ______________ makanan untuk makan malam.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

26) Lengkapkan ayat.

Ming Jun ____________ rambutnya selepas mandi.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

27) Lengkapkan ayat.

Dewi suka makan ____________ buah-buahan.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

28) Lengkapkan ayat.

Halina __________ kucing kesayangannya seminggu sekali.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

29) Lengkapkan ayat.

Kita tidak boleh ____________ di merata-rata tempat.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 3

30) Lengkapkan ayat.

Kita perlu makan makanan _____________ setiap hari.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.1
Modul 3