Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1 - Latihan Modul 2

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1
Latihan Modul 2

PeKKa#BM
818

Aras 3.1 - Latihan Modul 2

1 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kawan saya sedang ___________ di atas pentas.

12 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

12) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Ming Jun memakai sepasang __________________ baharu.

13 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

13) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Puan Siti duduk di atas ___________ sambil membaca buku.

14 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Encik Farid sedang __________________ dinding rumahnya.

15 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Saya menggunakan sekaki _____________ semasa hujan.

16 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Dewi _________ tangan anaknya semasa berjalan.

17 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

17) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Zhi Yang meraikan ________________ adik bongsunya.

18 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

18) Isi tempat kosong dengan frasa yang sesuai.

Adik saya membawa ________________ ke sekolah.

19 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

25) Lengkapkan ayat.

Encik Goh bekerja di _______________ .

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

26) Lengkapkan ayat.

Helmi sedang ___________ di atas pentas.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

27) Lengkapkan ayat.

Linda duduk di atas __________ sambil membaca buku.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

28) Lengkapkan ayat.

Ravi memakai sepasang _____________ baharu.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

29) Lengkapkan ayat.

Keluarga Hana sedang meraikan ____________ adiknya.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3- Latihan Modul 2

30) Lengkapkan ayat.

Encik Subra sedang _______ dinding rumah dengan telitinya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.1
Modul 2