Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1
Latihan Modul 1

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 3.1
Latihan Modul 1

PeKKa#BM
1461

Aras 3.1 - Latihan Modul 1

1 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

6) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

7) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

8) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

9) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

10 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

10) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

11 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Su Ling sedang ___________  bermain piano.

12 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Faris bekerjasama _______________ khemah.

13 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Siti _______ beberapa ekor ayam di belakang rumahnya.

14 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Halina anak _______________ dalam keluarga.

15 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim ____________ Zi Ying buku cerita.

16 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Julian dan kakaknya suka ____________ pada masa lapang.

17 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Helmi gembira bermain __________ dengan sepupunya.

18 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Siti menolong neneknya __________ sayur di kebun.

19 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

25) Lengkapkan ayat.

Faris anak ______________ dalam keluarga.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

26) Lengkapkan ayat.

Guan Hong _____ bermain gitar dengan bersungguh-sungguhnya.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

27) Lengkapkan ayat.

Hana dan ibunya suka ______________.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

28) Lengkapkan ayat.

Pak Samad ________ beberapa ekor ayam di ladangnya.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

29) Lengkapkan ayat.

Keluarga Jun Kit seronok __________ di hutan.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 3.1 - Latihan Modul 1

30) Lengkapkan ayat.

Linda gembira bermain ___________ dengan sepupunya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 3.1
Modul 1