Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.4 - Latihan Modul 13

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.4
Latihan Modul 13

PeKKa#BM
1072

Aras 2.4 - Latihan Modul 13

1 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

1) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

2) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

3) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

4) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

5) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

6) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

7) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Badan Farid sangat kurus.

8 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

8) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Wei Han memakai gogal semasa berenang.

9 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

9) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Pokok kelapa ini sangat tinggi.

10 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

10) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Azman berlari dengan pantas.

11 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

11) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Ming Jun berasa gembira kerana berjaya menjadi johan.

12 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

12) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Rahman menyertai pertandingan lumba lari.

13 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

13) Lengkapkan ayat.

Abang saya berjaya menjadi _________ dalam pertandingan badminton.

14 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

14) Lengkapkan ayat.

Buku cerita Halina sangat ____________.

15 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

15) Lengkapkan ayat.

Hana memberikan ____________ kepada adiknya.

16 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

16) Lengkapkan ayat.

Ravi memakai ____________ semasa berenang di kolam renang.

17 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

17) Lengkapkan ayat.

Azman berasa ____________ kerana berjaya menjadi johan.

18 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

18) Lengkapkan ayat.

Saya ______________ buku cerita sebagai hadiah untuk Siti.

19 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

21 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

25) Lengkapkan ayat.

Buku berwarna ungu ini sangat _______________.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

26) Lengkapkan ayat.

Pokok kelapa ini sangat ______________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

27) Lengkapkan ayat.

Farid berlari dengan ___________.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

28) Lengkapkan ayat.

Adik saya memakai ___________ semasa berenang.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

29) Lengkapkan ayat.

Muthu berasa sangat ___________ kerana berjaya menjadi johan.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.4 - Latihan Modul 13

30) Lengkapkan ayat.

Jun Wei memberikan _______________ kepada kawannya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.4
Modul 13