Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.3 - Latihan Modul 12

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.3
Latihan Modul 12

PeKKa#BM
951

Aras 2.3 - Latihan Modul 12

1 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

6) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

7) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Jun Wei pandai bermain gendang Cina.

8 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

8) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Hana mengetuk pintu sebelum masuk ke rumah kawannya.

9 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

9) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Hassan budak yang bersopan.

10 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

10) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Yi Ling dan ibunya melawat ke muzium.

11 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

11) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Adik Rahman melukis gambar pada papan tulis.

12 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

12) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Bakul siya ini berisi limau.

13 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

13) Lengkapkan ayat.

Ibu Farid memakai sepasang ____________ yang cantik.

14 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

14) Lengkapkan ayat.

Rahman budak yang _________________.

15 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

15) Lengkapkan ayat.

Murid-murid membaca poster pada _______________ .

16 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

16) Lengkapkan ayat.

Puan Aini ____ pintu rumah sebelum masuk ke dalam rumah jirannya.

17 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

17) Lengkapkan ayat.

_____________ Melayu ini diperbuat daripada kayu.

18 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

18) Lengkapkan ayat.

Ravi dan keluarganya melawat ke _______________.

19 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

20 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

21 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

22 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

25) Lengkapkan ayat.

Linda dan ibunya melawat ke _____________.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

26) Lengkapkan ayat.

Abang Min Jun pandai bermain __________ Cina.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

27) Lengkapkan ayat.

Hana _________ pintu sebelum masuk ke rumah kawannya.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

28) Lengkapkan ayat.

Puan Halina memakai sepasang ____________ yang cantik.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

29) Lengkapkan ayat.

Azlan budak yang __________________.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 12

30) Lengkapkan ayat.

Farid sedang melukis pada _________________.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.3
Modul 12