Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.3 - Latihan Modul 11

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.3
Latihan Modul 11

PeKKa#BM
962

Aras 2.3 - Latihan Modul 11

1 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

1) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

2) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

3) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

4) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

5) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

6) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

7) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Datuk Kai Lin sedang melakukan senaman taici.

8 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

8) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Puan Lim menyediakan hidangan Yee Sang.

9 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

9) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Kakak Su Ling minum secawan teh.

10 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

10) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Kakak saya menghidangkan roti di atas piring.

11 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

11) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Keluarga Kai Ling mengadakan makan besar.

12 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

12) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Ravi makan mi sup dengan menggunakan penyepit.

13 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

13) Lengkapkan ayat.

Subra suka makan __________ yang disediakan oleh ibunya.

14 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

14) Lengkapkan ayat.

Puan Aini menghidangkan minuman di atas _________.

15 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

15) Lengkapkan ayat.

Nenek saya minum se___________ kopi.

16 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

16) Lengkapkan ayat.

Siti menghidangkan __________ dan rendang ayam untuk kawannya.

17 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

17) Lengkapkan ayat.

Datuk saya suka melakukan senaman ___________.

18 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

18) Lengkapkan ayat.

Salina memakai sepasang ______________ yang cantik.

19 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

20 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

21 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

23 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan. 

24 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

25 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

25) Lengkapkan ayat.

Hana menghidangkan kek dan minuman di atas __________.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

26) Lengkapkan ayat.

Ravi makan mi dengan menggunakan _____________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

27) Lengkapkan ayat.

Datuk saya suka melakukan _____________ di taman.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

28) Lengkapkan ayat.

Keluarga Yi Ling mengadakan _______________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

29) Lengkapkan ayat.

Siti memakai sepasang _________________ yang cantik.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.3 - Latihan Modul 11

30) Lengkapkan ayat.

Kakak Ai Ling sedang minum ____________.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.3
Modul 11