Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2 - Latihan Modul 8

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2
Latihan Modul 8

PeKKa#BM
1110

Aras 2.2 - Latihan Modul 8

1 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

1) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

2) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

3) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

4) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

5) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

lampu isyarat

7 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

menjahit baju

8 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

melompat di atas katil

9 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

tangan tercedera

10 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

menunggang motosikal

11 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

11) Lengkapkan ayat.

Murid-murid ______ semasa membeli makanan di kantin.

12 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

12) Lengkapkan ayat.

Puan Aini sedang __________ baju dengan teliti.

13 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

13) Lengkapkan ayat.

Kita tidak boleh ___________ di atas katil.

14 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

14) Lengkapkan ayat.

Encik Ravi memakai topi keledar semasa menunggang ________.

15 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

15) Lengkapkan ayat.

Zi Yang dan adiknya ______________ bas ke sekolah.

16 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

16) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Selina memeluk badan ayahnya dengan eratnya.

17 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

17) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Murid-murid beratur semasa membeli makanan di kantin.

18 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

18) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Kita tidak boleh melompat di atas katil.

19 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

19) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Murid-murid beratur semasa manaiki bas sekolah.

20 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

20) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Ibu saya memotong sayur dengan pisau yang tajam.

21 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

25) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

26 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

26) Lengkapkan ayat.

Murid-murid ____________ semasa membeli makan di kantin.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

27) Lengkapkan ayat.

Jun Wei menangis kerana tangannya _______________.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

28) Lengkapkan ayat.

Puan Linda ____________ baju dengan teliti.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

29) Lengkapkan ayat.

Kita tidak boleh ______________ di atas katil.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 8

30) Lengkapkan ayat.

Ai Ling dan kawannya beratur semasa ___________ bas sekolah.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.2
Modul 8