Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2 - Latihan Modul 6

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2
Latihan Modul 6

PeKKa#BM
1283

Aras 2.2 - Latihan Modul 6

1 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

1) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

2) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

3) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

4) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

5) Pilih perkataan atau frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

pelbagai aktiviti sukan

7 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

awal pagi

8 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mengutip sampah

9 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

makanan yang berkhasiat

10 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

paku yang bengkok

11 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

11) Lengkapkan ayat.

Jalan raya ini sangat ____________.

12 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

12) Lengkapkan ayat.

Kakak saya sangat suka minum ____________ oren.

13 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

13) Lengkapkan ayat.

Ravi dan kawannya ___________ sampah di taman permainan.

14 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

14) Lengkapkan ayat.

Halina sentiasa makan makanan yang ___________.

15 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

15) Lengkapkan ayat.

Murid-murid melakukan pelbagai _______________ di padang.

16 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

16) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Bakul rotan ini berisi buah-buahan.

17 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

17) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Puan Lee menyimpan makanan di dalam peti sejuk.

18 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

18) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Murid-murid seronok melakukan aktiviti sukaneka.

19 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

19) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Julian bangun pada awal pagi.

20 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

20) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Paku yang bengkok ini sangat tajam.

21 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

25) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

26 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

26) Lengkapkan ayat.

Hana dan kawannya sedang _______________ sampah.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

27) Lengkapkan ayat.

Mei San bangun pada __________ pagi.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

28) Lengkapkan ayat.

Linda sentiasa makan makanan yang ______________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

29) Lengkapkan ayat.

Murid-murid seronok melakukan aktiviti _____________.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 6

30) Lengkapkan ayat.

Puan Lim menyimpan makanan di dalam _____________.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.2
Modul 6