Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2 - Latihan Modul 5

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.2
Latihan Modul 5

PeKKa#BM
1729

Aras 2.2 - Latihan Modul 5

1 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

doktor gigi

7 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

menampalkan poster

8 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

kemas dan bersih

9 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

kain pengelap

10 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

dengan syampu

11 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

11) Lengkapkan ayat.

Azlan makan ____________ yang diberikan oleh doktor.

12 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

12) Lengkapkan ayat.

Mei San menolong kakaknya ________________ ruang tamu.

13 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

13) Lengkapkan ayat.

Bilik darjah saya sangat bersih dan ___________.

14 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

14) Lengkapkan ayat.

Julian berjumpa dengan _____________ gigi pada setiap enam bulan.

15 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

15) Lengkapkan ayat.

Wei Jun sedang ____________ poster pada dinding.

16 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

16) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Adik saya mencuci rambut dengan syampu.

17 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

17) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Puan Linda mengelap meja dengan kain pengelap.

18 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

18) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Doktor gigi sedang memeriksa gigi Wei Jun.

19 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

19) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Ayah saya sedang menggantungkan gambar pada dinding.

20 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

20) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Zhi Yang memberus gigi pada setiap pagi.

21 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

22 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

23 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

24 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

25 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

25) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

26 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

26) Lengkapkan ayat.

Mei Ling _____________ gigi pada setiap pagi.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

27) Lengkapkan ayat.

Farid makan _________ yang diberi oleh doktor.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

28) Lengkapkan ayat.

Doktor gigi sedang ___________ gigi Ming Jun.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

29) Lengkapkan ayat.

Bilik darjah ini sangat ________ dan bersih.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.2 - Latihan Modul 5

30) Lengkapkan ayat.

Keluarga Guan Hong sedang __________ ruang tamu.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 2.2
Modul 5