Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1 - Latihan Modul 2

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1
Latihan Modul 2

PeKKa#BM
1872

Aras 2.1 - Latihan Modul 2

1 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

2) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

3) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

4) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

5) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

membaca surat khabar

7 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mengangkat barang

8 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

menaiki feri

9 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

melawat ke Zoo Negara

10 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

menyediakan makanan

11 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Su Ling __________ feri ke Pulau Langkawi.

12 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Hana suka __________ di pantai.

13 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Jun Wei membantu ibunya __________ barang.

14 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Farid __________ ke Zoo Negara.

15 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Encik Muthu __________ surat khabar di ruang tamu.

16 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

22 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

23 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

24 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

25 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

25) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

26 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

26) Lengkapkan ayat.

Jia Hui dan keluarganya suka _________ di pantai.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

27) Lengkapkan ayat.

Zhi Yang membantu ibunya _________ barang.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

28) Lengkapkan ayat.

Jun Kit makan burger yang enak di _________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

29) Lengkapkan ayat.

Keluarga Farid _________ ke Zoo Negara.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 2

30) Lengkapkan ayat.

Linda dan keluarganya _________ feri ke Palau Langkawi.

Question Image

Modul Pembelajaran Aras 2.1
Modul 2