Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1 - Latihan Modul 1

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1
Latihan Modul 1

PeKKa#BM
4031

Aras 2.1 - Latihan Modul 1

1 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

2) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

3) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

bangun awal

7 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

berbual dengan kawan

8 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

melipat pakaian

9 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

memasang langsir

10 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

membantu ibu

11 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Siti  __________ buku di atas rak buku.

12 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim membeli sebuah  __________ baharu berwarna biru.

13 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana  __________ ibunya meyapu lantai.

14 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Aini sedang  __________ dengan kawannya di ruang tamu.

15 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Saya  __________ awal pada pukul 6.30 pagi.

16 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

22 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

23 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

24 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

24) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

25 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

25) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

26 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

26) Lengkapkan ayat.

Linda dan kawannya _________ di ruang tamu.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

27) Lengkapkan ayat.

Keluarga Kai Lin rajin _________ rumah.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

28) Lengkapkan ayat.

Julian membantu ibunya _________ pakaian.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

29) Lengkapkan ayat.

Farid _________ kawannya sebuah buku cerita.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.1 - Latihan Modul 1

30) Lengkapkan ayat.

Mei Ling sedang _________ buku di rak buku.

Question Image

Modul Pembelajaran Aras 2.1
Modul 1