Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 2.1
Kuiz Penilaian 1

PeKKa#BM
333

Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

1 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

6) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Guan Hong sedang berbual dengan kawannya.

7 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

7) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Hana membantu ibunya melipat pakaian.

8 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

8) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Jun Wei dan keluargannya makan burger di restoran.

9 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

9) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Murid-murid bernyanyi di atas pentas.

10 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

10) Pilih gambar berdasarkan ayat.

Puan Aini sedang mengelap tingkap.

11 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

11) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Ai Ling rajin __________ rumah.

12 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

12) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Hana membantu ibunya __________ pakaian.

13 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

13) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Mei Fong sedang __________ buku di rak buku.

14 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

14) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Linda sedang __________ dengan kawannya di ruang tamu.

15 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

15) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Ravi __________ adiknya sebuah buku cerita.

16 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

16) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Puan Lim membeli sebuah __________ berwarna biru.

17 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

17) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Keluarga Farid suka makan di __________ itu.

18 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

18) Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai.

Kakak saya sedang __________ tingkap.

19 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

19) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

20 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

20) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

21 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

21) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

22 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

22) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

23 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

23) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

24 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

24) Lengkapkan ayat.

Saya _________ awal pada setiap hari.

Question Image

25 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

25) Lengkapkan ayat.

Jia Hui dan keluarganya suka _________ di pantai.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

26) Lengkapkan ayat.

Zhi Yang membantu ibunya _________ barang.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

27) Lengkapkan ayat.

Jun Kit makan burger yang enak di _________ .

Question Image

28 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

28) Lengkapkan ayat.

Keluarga Farid _________ ke Zoo Negara.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

29) Lengkapkan ayat.

Linda dan keluarganya _________ feri ke Pulau Langkawi.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 2.1 - Kuiz Penilaian 1

30) Lengkapkan ayat.

Keluarga Kai Lin rajin _________ rumah.

Question Image

Modul Pembelajaran Aras 2.1
Modul 2