Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4 - Latihan Modul 15

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4
Latihan Modul 15

PeKKa#BM
2113

Aras 1.4 - Latihan Modul 15

1 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

bunga matahari

7 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

botol air

8 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

beg plastik

9 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

pasar raya

10 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

bunga mawar

11 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

13 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

16 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

21) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Beg __________ itu berisi buah rambutan.

22 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

22) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Bunga __________ ialah bunga kebangsaan kita.

23 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

23) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

kakak memasukkan karipap ke dalam _________ .

24 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

24) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Halina sedang membaca buku cerita di __________ .

25 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

25) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Puan Lim membeli minuman dan makanan di __________ .

26 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

26) Isi tempat kosong berpanduankan gambar.

Beg __________ ini berisi buah limau.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

27) Isi tempat kosong berpanduankan gambar.

Bunga __________ ialah bunga kebangsaan kita.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

28) Isi tempat kosong berpanduankan gambar.

Hassan membuang __________ minuman ke dalam tong sampah.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

29) Isi tempat kosong berpanduankan gambar.

Ai Ling membaca buku cerita di __________.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 15

30) Isi tempat kosong berpanduankan gambar.

Encik Tan membeli minuman di __________ .

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 15

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 15

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 15