Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4 - Latihan Modul 13

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4
Latihan Modul 13

PeKKa#BM
3121

Aras 1.4 - Latihan Modul 13

1 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

2) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

3) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

4) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

6) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

sawah

 

7 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

7) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

pisau

8 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

8) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

sungai

9 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

daun kering

10 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

buah tembikai

11 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

13 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

 

16 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

21) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa. 

Bola adik saya di dalam ___________.

22 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

22) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa. 

Ibu Mei Ling sedang ___________ pinggan.

23 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

23) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa. 

Ayah Samad menanam padi di tengah _____________.

24 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

24) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa. 

Hana ternampak ______________ di zoo.

25 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

25) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa. 

Hana sedang menyapu ___________.

26 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Di hadapan rumah ada sebatang _________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Kakak saya  menggunakan _________ dengan berhati-hati.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Keluarga Ming Han melawat ke __________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Saya ternampak banyak _________ di zoo.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.4 Latihan Modul 13

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Keluarga Ming Jun _________ di taman.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 13

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 13

Modul Pembelajaran Aras 1.4
Modul 13