Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.4
Kuiz Penilaian 2

PeKKa#BM
1090

Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

1 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

bekas makanan

7 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

botol air

8 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mengambil gambar

9 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

9) Pilih gambar berdasarkan gambar.

dewan sekolah

10 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

ruang tamu

11 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

11) Klik dan dengar. Kemudian, piih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berpandukan sebutan.

13 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

 

16 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

21) Lengkapkan ayat.

Nama bendera Malaysia ialah _________.

22 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

22) Lengkapkan ayat.

Ravi __________ kotak minuman ke dalam tong sampah.

23 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

23) Lengkapkan ayat.

Abang saya memakai sepasang __________ berwarna biru.

24 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

24) Lengkapkan ayat.

__________ itu terletak di atas meja.

25 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

25) Lengkapkan ayat.

Murid-murid bernyanyi di dalam __________.

26 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Hana suka membaca buku di _________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

__________ ini berwarna ungu.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ai Li sedang menanam __________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Hassan sedang _________ adiknya.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.4 - Kuiz Penilaian 2

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Keluarga Zi Ying _________ setiap pagi.

Question Image

Modul Pembelajaran Aras 1.4

Modul Pembelajaran Aras 1.4

Modul Pembelajaran Aras 1.4

13.