Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3 - Latihan Modul 12

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3
Latihan Modul 12

PeKKa#BM
2417

Aras 1.3 - Latihan Modul 12

1 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

jalan raya

7 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

turun tangga

8 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

Tahun Baharu Cina

9 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

memandu kereta

10 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

tarian singa

11 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

13 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

16 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

21) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Saya _________ tangga dengan berhati-hati.

22 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

22) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Keluarga Thila menyambut __________ .

23 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

23) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Kita perlu sentiasa __________ di jalan raya.

24 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

24) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Encik Azman memakai baju __________ .

25 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

25) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Ayah saya __________ kereta dengan berhati-hati.

26 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Puan Vijaya memakai __________ yang cantik.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Encik Tan __________ kereta dengan berhati-hati.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Rahman turun __________ dengan cermat.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Jia Hua suka melihat __________.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 12

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Jun Wei berhati-hati di __________.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 12

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 12

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 12