Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3 - Latihan Modul 11

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3
Latihan Modul 11

PeKKa#BM
2684

Aras 1.3 - Latihan Modul 11

1 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

6) Pilih gambar berdasarkan perkataan

rama-rama

7 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

baju hujan

8 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

polis trafik

9 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

tali pinggang keledar

10 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mendaki gunung

11 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

13 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

16 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

21) Lengkapkan ayat.

Ayah Hassan __________ trafik.

22 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

22) Lengkapkan ayat.

Siti tidak suka minum minuman __________.

23 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

23) Lengkapkan ayat.

Datuk Rahman suka mendaki __________.

24 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

24) Lengkapkan ayat.

Encik Tan memakai _________ berwarna hijau.

25 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

25) Lengkapkan ayat.

Mei Ling suka membaca buku di __________.

26 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ayah Ravi __________ trafik.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Encik Tan dan kawannya suka _________ gunung.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Kita tidak digalakkan makan makanan __________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Farid memakai __________ berwarna hijau.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.3 Latihan Modul 11

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ayah saya memakai __________ berwarna merah.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 11

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 11

Modul Pembelajaran Aras 1.3
Modul 11