Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.3
Kuiz Penilaian 2

PeKKa#BM
718

Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

1 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

1) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

2) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

3) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

4) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

naik tangga

7 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

polis trafik

8 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mendaki gunung

9 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

pusat sumber

 

10 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

memakai sari

11 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

 

13 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

15) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

16 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

21) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Ayah Siti __________ kereta dengan berhati-hati.

22 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

22) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Puan Viji suka __________ sari.

23 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

23) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Hana dan kawannya membaca buku di _________ .

24 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

24) Lengkapkan ayat dengan perkataan atau frasa.

Keluarga Guan Hong __________ Tahun Bahuru Cina.

25 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

25) Lengkapkan ayat dengan perkataan dan frasa.

Rama-rama __________ di taman.

26 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Saya __________ tangga dengan berhati-hati.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Kakak Ai Ling memakai sarung __________ .

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Keluarga Muthu menyambut __________ .

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Datuk Aiman suka ___________ .

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.3 - Kuiz Penilaian 2

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ayah saya __________ dengan cermat.

Question Image

Modul Pembelajaran Aras 1.3

Modul Pembelajaran Aras 1.3

Modul Pembelajaran Aras 1.3

9.