Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.2 - Latihan Modul 7

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.2
Latihan Modul 7

PeKKa#BM
4161

Aras 1.2 - Latihan Modul 7

1 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

2) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

3) Pilih perkatan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

4) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

5) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mencuci tangan

7 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

suka berjoging

8 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

bertepuk tangan

9 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

membasuh gelas

10 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

10) Pilih gambar berdasarkan frasa. 

membeli karipap

11 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

11) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

12) Klik dan dengar. kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

13 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

13) Klik dan dengar. kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

14 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

15) Klik dan dengar. kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

16 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

21) Lengkapkan ayat.

Adik saya memakai sepasang __________ .

22 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

22) Lengkapkan ayat.

Hana __________ karipap di kantin sekolah.

23 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

23) Lengkapkan ayat.

Siti __________ tangan sebelum makan.

24 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

24) Lengkapkan ayat.

Sekolah saya sangat __________.

25 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

25) Lengkapkan ayat.

Keluarga Hana suka __________ di taman.

26 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

26) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Mei Ling suka _________ .

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

27) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Keluarga Hana sedang __________ .

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

28) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ayah saya suka __________ di taman.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ini __________ abang saya.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 7

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Ini __________ abang saya.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 7

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 7

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 7