Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.2 - Latihan Modul 5

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.2 - Latihan Modul 5

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.2
Latihan Modul 5

PeKKa#BM
7315

Aras 1.2 - Latihan Modul 5

1 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

2) Pilih perkatan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

3) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

4) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

5) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

6) Pilih gambar berdasarkan frasa.

anggota polis

7 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

7) Pilih gambar berdasarkan frasa.

mendengar radio

8 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

8) Pilih gambar berdasarkan frasa.

makan kuih

9 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

9) Pilih gambar berdasarkan frasa.

ikan goreng

10 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

10) Pilih gambar berdasarkan frasa.

buah pisang

11 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

11) Klik dan dengar. Kemudia, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

12 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

12) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan. (Remark)

 

13 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

13) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

 

14 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

14) Klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan sebutan.

 

15 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

15) klik dan dengar. Kemudian, pilih gambar berdasarkan gambar.

 

16 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

16) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

17 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

17) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

18) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

19) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

20) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

21) Lengkapkan ayat.

Rahman suka makan buah __________ .

22 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

22) Lengkapkan ayat.

Puan Lim suka __________ radio.

23 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

23) Lengkap ayat.

Wei Jun makan __________ di kantin sekolah.

24 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

24) Lengkapkan ayat.

Ayah Ravi anggota __________ .

25 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

25) Lengkapkan ayat.

Wei Jun __________ baik saya.

26 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

26) Isi tempat kosong berdasarkan gambar.

Ibu saya suka mendengar __________.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

27) Isi tempat kosong berdasarkan gambar.

Encik Ravi anggota __________.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

28) Isi tempat kosong berdasarkan gambar.

Mei Li makan __________ di kantin sekolah.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

29) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Adik saya suka makan __________ goreng.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.2 Latihan Modul 5

30) Isi tempat kosong berpandukan gambar.

Adik saya suka makan buah __________.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 5

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 5

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 5