Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.1 - Latihan Modul 4

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.1 - Latihan Modul 4

PeKKa#BM

Modul Pembelajaran
Kosa Kata
Bahasa Melayu​

Kosa Kata Aras 1.1
Latihan Modul 4

PeKKa#BM
7193

Aras 1.1 - Latihan Modul 4

1 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

1) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

2 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

2) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

3 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

3) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

4 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

4) Pilih perkataan berdasarkan gambar.

Question Image

5 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

5) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

6 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

6) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

7 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

7) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

8 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

8) Pilih frasa berdasarkan gambar.

Question Image

9 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

9) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

kereta

10 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

10) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

kasut

11 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

11) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

betik

12 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

12) Pilih gambar berdasarkan perkataan.

tidur

13 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

13) Pilih gambar berdasarkan frasa.

baju sekolah

14 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

14) Pilih gambar berdasarkan frasa.

buku cerita

15 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

15) Pilih gambar berdasarkan frasa.

jam tangan

16 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

16) Pilih gambar berdasarkan frasa.

lobak merah

17 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

17) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

____________ cerita

Question Image

18 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

18) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

____________sekolah

Question Image

19 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

19) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

____________ ayah

Question Image

20 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

20) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

____________ ros

Question Image

21 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

21) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

sedang ____________

Question Image

22 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

22) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

buah ____________

Question Image

23 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

23) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

lobak ____________

Question Image

24 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

24) Lengkapkan frasa berdasarkan gambar.

jam ____________

Question Image

25 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

25) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Ini ____________ ayah saya.

Question Image

26 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

26) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Adik saya sedang ____________ di atas sofa.

Question Image

27 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

27) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Ravi suka ____________ buah betik.

Question Image

28 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

28) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Kasut sekolah adik berwarna ____________.

Question Image

29 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

29) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Saya suka ____________ buku cerita.

Question Image

30 / 30

Category: Aras 1.1 Latihan Modul 4

30) Pilih ayat berdasarkan gambar.

Abang ____________ jam tangan berwarna biru.

Question Image

Your score is

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 4

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 4

Modul Pembelajaran Aras 1.1
Modul 4