Taklimat Program PeKKa#BM secara dalam talian (Google Meet)

Pembelajaran Modul PeKKa#BM di sekolah

Taklimat dan Bimbingan Intervensi PeKKa#BM bagi Meningkatkan Tahap Penguasaan Kosa Kata Bahasa Melayu (Sekolah Fasa 1)

Bengkel Kerja Peningkatan Tahap Penguasaan Literasi Bahasa Melayu (PeKKa#BM)